Xuất khẩu lao động Nhật Bản

Tuyển 4 nữ gia công kim loại

Tuyển 4 nữ gia công kim loại

Nơi làm việc: AICHI
Ngày tuyển: 25/01/2019
Mức lương: 35 triệu

Tuyển 15 Nữ chế biến thực phẩm – Đơn hàng 1 năm

Tuyển 15 Nữ chế biến thực phẩm – Đơn hàng 1 năm

Nơi làm việc: NARA
Ngày tuyển: 17/10/2019
Mức lương: 29 triệu

Tuyển 6 nữ nông nghiệp chăn nuôi tại Nhật Bản

Tuyển 6 nữ nông nghiệp chăn nuôi tại Nhật Bản

Nơi làm việc: AICHI
Ngày tuyển: 14/09/2019
Mức lương: 31 triệu

Tuyển 24 nữ làm đồ đạc trong nhà

Tuyển 24 nữ làm đồ đạc trong nhà

Nơi làm việc: AICHI
Ngày tuyển: 14/11/2018
Mức lương: 29 triệu

Tuyển 45 nam làm cơ khí - hàn

Tuyển 45 nam làm cơ khí - hàn

Nơi làm việc: HYOGO Ngày tuyển: 25/06/2019 Mức lương: 30 triệu
Tuyển 06 nam lắp đặt giàn giáo

Tuyển 06 nam lắp đặt giàn giáo

Nơi làm việc: Nagano
Ngày tuyển: 16/06/2019
Mức lương: 42 triệu

Tuyển 6 nam chế tạo cốt thép

Tuyển 6 nam chế tạo cốt thép

Nơi làm việc: Kyoto
Ngày tuyển: 20/06/2019
Mức lương: 31 triệu

Tuyển 06 nam chống thấm

Tuyển 06 nam chống thấm

Nơi làm việc: OSAKA
Ngày tuyển: 12/3/2019
Mức lương: 32 triệu

Tuyển 06 nam lắp đặt giàn giáo

Tuyển 06 nam lắp đặt giàn giáo

Nơi làm việc: KANAGAWA
Ngày tuyển: 12/3/2019
Mức lương: 43 triệu

Tuyển 33 nam đóng gói lk ô tô

Tuyển 33 nam đóng gói lk ô tô

Nơi làm việc: AICHI
Ngày tuyển: 27/3/2019
Mức lương: 32 triệu

Tuyển 6 nam Trát vữa

Tuyển 6 nam Trát vữa

Nơi làm việc: OSAKA
Ngày tuyển: 10/11/2018
Mức lương: 32 triệu

Tuyển 8 nữ lắp ráp linh kiện điện tử

Tuyển 8 nữ lắp ráp linh kiện điện tử

Nơi làm việc: AKITA
Ngày tuyển: 9/11/2018
Mức lương: 25 triệu

Trang đầu ◄1 2 Trang cuối